หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
       

ด้านเกษตรกรรม ได้แก่
 
การปลูกพืช
   
ข้าว ปลูกไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยเพียง 2-3 ไร่ต่อครัวเรือน
   
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, พืชฤดูแล้ง เช่น ถั่วเหลือง ปอเทือง, พืชผักแบบครบวงจร โดยร่วมกับบริษัทปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
   
การปลูกผลไม้ เช่น ส้มเขียวหวาน พุทรา มะขามหวาน
 
การเลี้ยงสัตว์
   
การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ โดยจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง สุกร จะมีการเลี้ยงแบบครบวงจร เป็ดและไก่ จะนิยมเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองและเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคเป็นหลัก ส่วนปลาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติในแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

ด้านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแบบในครัวเรือนหรือทำเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปไม้ไผ่ การแปรรูปอาหาร ฯลฯ เป็นต้น

ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายอาหาร อู่ซ่อมรถ ฯลฯ
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา และป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยแต่ละหมู่บ้าน จะอยู่ห่างกันเป็นกลุ่มๆ มีสภาพพื้นที่แตกต่างกัน
 
 
ภูมิอากาศ
 
     

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
         

วัด จำนวน 9 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบล

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 
การศึกษาในตำบล
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 22,602 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-949-8797

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10