หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน จากคำที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์(ตรัสรู้)แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวน 500 รูป ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท และมีหญิงหม้ายคนหนึ่ง
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา พระองค์ได้ทรงรับไว้ และได้มีพุทธทำนายว่าในอนาคตกาลบริเวณนี้ จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบๆ เขาแห่งนี้ และมีความเจริงรุ่งเรืองมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และมีชื่อว่า "บ้านปิ่น" ซึ่งต่อมาได้เรียกเป็น "บ้านปิน" จนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่ เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอลอง และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ 36.7 กิโลเมตร ตำบลบ้านปินมีพื้นที่ประมาณ 98.50
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,080 ไร่
 
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลแม่ปาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลบ้านปิน , เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 
เขตเทศบาลตำบลเวียงต้า
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เขตเทศบาลตำบลบ้านปิน ,
เทศบาลตำบลแม่ลานนา
ตำบลบ้านปิน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เขตเทศบาลตำบลแม่ปาน
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,338 คน แยกเป็น

ชาย  2,720 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96

หญิง 2,618 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,975 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 54.20 คน/ตร.กม.
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านนาสาร 150 179 329 127
2 บ้านบ่อ 446 441 887 286
3 บ้านทุ่งตากล้า 260 253 513 175
4 บ้านใหม่ 32 42 74 69
5 บ้านเหล่าป่าม่วง 190 195 385 203
6 บ้านผาคอ 86 75 161 62
7 บ้านห้วยแม่ต้า 339 270 609 189
8 บ้านหัวตากล้า 279 270 549 206
9 บ้านแม่หีด 300 288 588 185
10 บ้านผาคัน 143 122 265 111
11 บ้านแม่หลู้ 232 241 473 171
12 บ้านก้องฝาย 263 242 505 191
  รวม 2,720 2,618 5,338 1,975
หมายเหตุ :: จำนวนประชากรในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 คือจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่เฉพาะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 10 หมู่บ้าน ซึ่ง ได้แก่ 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ. 2561)
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 143,464 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-583-193

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10