หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.บ้านปิน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
" บ้านปินน่าอยู่ มุ่งสู่โลกกว้าง
เสริมสร้างประชาธิปไตย ก้าวไปกับชีวิตมีสุข "
สวนส้มโชกุน ผลผลิตทางการเกษตรในตำบลบ้านปิน
นางสุภาพร ทิพย์เนตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
วัดพระธาตุดอยน้อย
สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำยมแม่ต้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
www.banpinsao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปค่ะ
 
ติดต่อ อบต.บ้านปิน
โทร : 098-495-8328   
นางสาวยุพลพร ศริจันทร์แดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
NEWS
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านปิน จ.แพร่ ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 
 
แนวปฏิบัติ Do & Don't
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 197 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 46 
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 58 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะจ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 46 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เททับของเดิม [ 22 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเข้าพื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.093-234-6378
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
   
 
พร0023.6/ว413 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว412 แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3453 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3443 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว409 ผลการคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว411 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3444 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3450 ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.1/ว408 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว407 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3436 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3439 การจัดสรรงบประมมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว3431 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3418 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3417 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3416 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3415 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว404 แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.4/ว406 ขอให้ อปท.ในฐานะนายทะเบียนหอพักดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลหอพักฯ  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3392 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
 
   
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 149 
อบต.เตาปูน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้อ [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.แม่จั๊วะ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปร [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประกาศเลื่อนขายทรัพย์หลุด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นาพูน รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตำบลนาพูน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ร้องกวาง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เกิ๋ง เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล 🚑 กู้ชีพแดนชุมพล ☎️ รับแจ้ง : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน #เหตุ จั [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.นาพูน วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายก อบต.นาพูน พร้อมด้วย [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายก อบต.นาพูน พร้อมด้วย [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไหม้ในตับ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตำบลนาพูน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ โครงการผุ่นละอองและดูแลสุขภาพจากภัยผุ่นละอองขนาดไม่เกิด ๒.๕ ไมครอน [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขอรถน้ำ อบต.บ้านปินส่งน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในบ่อ กศน.ตำบลบ้านปิน (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 88  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 237  ตอบ 1  
ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านห้วยแม่ต้า ม.7 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ (4 ก.พ. 2565)    อ่าน 214  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ถัวทอดสมุนไพร
วัดพระธาตุดอยน้อย
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในตำบลบ้านปิน
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านปิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,003,147 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-495-8328

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านปิน

facebook
อบต.บ้านปิน
อบต.บ้านปิน