หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.บ้านปิน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
" บ้านปินน่าอยู่ มุ่งสู่โลกกว้าง
เสริมสร้างประชาธิปไตย ก้าวไปกับชีวิตมีสุข "
สวนส้มโชกุน ผลผลิตทางการเกษตรในตำบลบ้านปิน
นางสุภาพร ทิพย์เนตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
วัดพระธาตุดอยน้อย
สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำยมแม่ต้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
www.banpinsao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปค่ะ
 
ติดต่อ อบต.บ้านปิน
โทร : 098-495-8328   
นางสาวยุพลพร ศริจันทร์แดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
NEWS
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านปิน จ.แพร่ ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 166 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
จ้างโครงการปรับพื้นที่ ขุด ถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่ลาน โดยก่อสร้างถ [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เททับของเดิม สายหลัก หมู่ที่ [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 109 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังสูงแชมเปญพร้อมถังกรองสแตนเ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เททับของเดิม สายหลั [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เททับของเดิม หมู่ที [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เททับของเดิม หมู่ที [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างโครงการปรับพื้นที่ ขุด ถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2566 ]โครงการปรับพื้นที่ ขุด ถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน [ 3 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.093-234-6378
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
   
 
พร0023.5/ว57 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว59 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว385 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว376 สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว377 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว56 ประกาศกำหนดช่วง วิกฤติหมอกควัน และกำหนด เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว55 การจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว535 โครงการฝึกอบรมบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว535 โครงการฝึกอบรมบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว54 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว342 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว31 แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว331 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว333 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการผู้เรียน)ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท.(เพิ่มเติม)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว335 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2565  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว311 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.4/ว314 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
พร0023.1/ว323 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  [ 24 ม.ค. 2566 ]    
 
   
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหา [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหนุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสอง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมแ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ได้รับเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รับสมัครนักเรียน ประจำปการศึกษา 25 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยโรง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.สอง โครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสดหน้าซื้อ และมหกรรมอาหาร ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน ประกาศกำหนดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่า [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ยางตาล การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปาน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ดังนี้ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 182  ตอบ 1  
ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านห้วยแม่ต้า ม.7 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ (4 ก.พ. 2565)    อ่าน 132  ตอบ 1  
ตัดกิ่งไม้บ้านผาคอ หมู่ 6 (ซอยขึ้นโรงเรียนบ้านผาคอ) (1 ก.พ. 2565)    อ่าน 110  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ถัวทอดสมุนไพร
วัดพระธาตุดอยน้อย
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านปิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 644,278 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-495-8328

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านปิน

facebook
อบต.บ้านปิน
อบต.บ้านปิน