หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (แผนภูมิกราฟ) ประจำปีงบประมาณ 2562  1 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปี 2562  30 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  22 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน  18 มิ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  8 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  8 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน  8 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  8 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน  8 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2563  1 พ.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2563  1 พ.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของ อบต.บ้านปิน   30 มี.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อตกลงเป็นเครือข่ายดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต  30 มี.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   30 มี.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   จรรยาบรรณของข้าราชการ  30 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่  30 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”  30 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน  30 มี.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแพร่ 365 วัน  5 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  6 ก.พ. 2563 24
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 17,388 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-949-8797

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10