หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 
 
 
บุคลากร
 


นางสุภาพร ทิพย์เนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
โทร : 094-621-7619
 
สำนักปลัด
 


นางสุภาพร ทิพย์เนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางกุลรภัส รักพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมัคร ขันคำนันต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายทศพร เดชพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุภาวดี ปัญญาวงค์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอัจฉรา อุดอิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


สิบเอกเกรียงศักดิ์ จันทาวุฒิกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายป้อ สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายไข สินรวม
ภารโรง


นายเวทย์ สูงลอย
พนักงานประจำรถขยะ


นายสุรินทร์ กองพา
พนักงานประจำรถขยะ


นางสาวรุ่งนภา เสงี่ยมพงษ์
แม่บ้าน


นายนนทวัช ปัญญาวงค์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวปภัสรา กัญชะนะ
พนักงานวิทยุ


นางสาววนิดา หิวปิน
พนักงานจ้าง


นางสาวอาจารีย์ พึ่งฟอง
พนักงานจ้าง


นายสำเนียง มณีแย้ม
พนักงานขับรถ
 
 
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร : 054-583-193, 054-581-741 โทรสาร : 054-583-193
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
จำนวนผู้เข้าชม 200,695 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-961-6916

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10